Advies? 0634138432

Mijn aanpak

Gedegen, persoonlijk, vertrouwd 

Als onafhankelijk specialist in financieringen kies ik voor een doelgerichte aanpak, waarbij uw belang altijd voorop staat. In mijn aanpak staat persoonlijk contact centraal. U heeft altijd één aanspreekpunt. Mijn kennis, kunde en ervaring maken dat ik efficiënt kan werken en goede kwaliteit lever. Ik presenteer u altijd een financiering passend bij uw situatie. Snelheid is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van kwaliteit. Ik houd van korte lijnen en denk qua proces en bedrijfsontwikkeling altijd een stap vooruit.

Bij mijn adviseringswerkzaamheden rond financieringen werk ik volgens een stappenplan. Dat schept duidelijkheid, geeft rust en leidt tot het beste resultaat. Afhankelijk van de complexiteit van een financieringsaanvraag kunnen stappen worden gecombineerd.

Financieel Doordacht wilt u zo goed mogelijk helpen. Mocht u overhoopt toch een klacht hebben over onze dienstverlening, kunt u deze natuurlijk bij ons indienen. De klachtenbehandeling is onder het stappenplan weergegeven. 

Stap 1 Inschatting haalbaarheid

Kennismaking en eerst verkenning ten aanzien het financieringsvraagstuk: globale inschatting maken van de financieringsbehoefte en de haalbaarheid van de financieringsaanvraag.

Stap 2 Offerte met plan van aanpak

U ontvangt een duidelijke offerte met daarin beschreven het plan van aanpak ten aanzien het verkrijgen van de financiering.

Stap 3 Verzamelen documenten

De voor de financieringsaanvraag benodigde documenten worden door u aangeleverd.

Stap 4 Goed intakegesprek (optioneel)

Afhankelijk van de situatie volgt nog een extra gesprek om de financiering goed door te spreken.

Stap 5 Selectie financiers en schrijven financieringsaanvraag

De bij de financiering passende financiers worden geselecteerd, waarna de aanvraag wordt opgesteld. Hierin worden opgenomen de investerings- en financieringsbehoefte alsmede de financiële onderbouwing. Eventueel schakelen met accountant of andere zakelijke dienstverlener.

Stap 6 Aanvraag indienen

De aanvraag wordt ingediend en wanneer nodig gepresenteerd bij de geselecteerde financiers.

Stap 7 Begeleiding aanvraag, bewaken tijdlijnen

Terwijl de financier zich buigt over de aanvraag is het zaak om de communicatie tussen financier en aanvrager open te houden en de tijdlijnen te bewaken. Indien de financier dat wenst kan in deze fase een gesprek met de financier worden ingepland. Eventueel wordt nu ook geschakeld met andere belangrijke partijen in de zakelijke dienstverlening zoals de accountant, subsidieadviseur, makelaar, taxateur, notaris of bedrijfsjurist.

Stap 8 Beoordelen offerte en objectief advies

De financier(s) hebben een offerte afgegeven. Op basis van deze offerte(s) en de bijbehorende voorwaarden kunnen vergelijkingen worden getrokken en kan een objectief advies worden gegeven.

Stap 9 Nazorg

De keuze voor de financiering is gemaakt, de financiering wordt verstrekt. Controle op het nakomen van de afspraken door de verschillende partijen.

Stap 10 Klankbordgesprekken

De ontwikkeling van het bedrijf heeft dankzij de verstrekte financiering een impuls gekregen. Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken met de financiers met betrekking tot bijvoorbeeld verslaglegging worden nageleefd én dat de beoogde resultaten worden gehaald.

Klachtenprocedure Financieel Doordacht

 

Financieel Doordacht wil u als ondernemer, investeerder of financieringsparner, zo goed mogelijk helpen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over onze dienstverlening, kunt u deze natuurlijk bij ons indienen.

Uw klacht is bij ons zeer welkom. Wij willeen alleen werken tot volle tevredenheid van onze relaties. Wij zoeken daarom graag samen met u naar een oplossing. Wij zijn een lerende organisatie en zetten uw klacht ook graag in om onze dienstverlening te verbeteren.  
Wilt u een klacht indienen,  Dit kan telefonisch op 06-34138432 of u stuurt een mail naar guido(at)financieeldoordacht.nl

Reactietijd
U kunt binnen een periode van 10 werkdagen een reactie van ons verwachten.
Financieel Doordacht is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid.nl. onder nummer: 300.018627. Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten of diensten van een financiële dienstverlener.